Cosmic Café is een initiatief van een mens die luistert naar de naam Michiel.
Een faciliterende off- en online omgeving waarin de menselijk maat centraal staat. 

Complementair, ongewoon en praktisch voor een bredere context op mentaal en moreel niveau in de onstuimige en fascinerende tijd waarin wij leven om zo de samenleving stap voor stap bewuster te maken.

Hoe houdt u zich staande als mens naast uw burgerzijn.
Wanneer maakt u welke keuze in welke hoedanigheid onder welke autoriteit. 

Wat? In mijn beleving ontbreekt de menselijke maat steeds meer in onze maatschappij. Ik kan dit nu oppakken, door zelf bewuster in het leven te gaan staan en daarmee anderen te inspireren ook dit pad op te gaan, ieder op zijn eigen manier, dat wat bij iemand past. Bewustzijn als leidende drijfveer in onze samenleving, wie kan daar tegen zijn?

 

Hoe? Via presentaties en workshops ( off- en online) neem ik u mee in de omgeving van autoriteit, legale fictie, mensenwetten en common sense. De twee speelvelden in onze samenleving, DE LEVENDE MENS en DE PERSOON. Leer de regels en u kan gaan spelen! Ik deel mijn passie en kennis en laat u ervarend leren. Met mijn eigen producten en netwerk adviseer ik een passende weg in de wereld van het autonoom zijn, dat wat bij u past.  

 

Voor wie? Een ieder die zelf bewust wel of geen toestemming wil geven aan sturing van buitenaf. Er staat niemand tussen u en uw schepper (wie of wat dat dan ook mag zijn), u heeft een keuze, u bent uw eigen autoriteit. U heeft een inherente behoefte aan zelfsturing op moreel en praktisch niveau. Dit is toepasbaar in elke omgeving, in uw werkgebied, privé en in contact met overheid en instanties. 

 

Mijn stip op de horizon: een medium creëren en onderhouden waar er ruimte is voor de dialoog, het delen van kennis en ervaringen. Waar mensen beter luisteren dan praten, waar diversiteit gedijt en iedereen meetelt. Er is ruimte voor wat ‘in het moment’ dan brengt, de mens in al zijn uitingsvormen fysiek en verbaal. Het is hier goed vertoeven, het café is altijd open als een plaats voor ieder zijn mening en werkelijkheid.
Een broedplaats voor wijsheid.
Ongeorganiseerd alles op zijn plaats, warme kleuren en goede vibes.
Dynamisch van stilte naar kakofonie. 

De mens in al zijn bewuste en onbewuste uitingsvormen.
Kleurijk dat wat ons tot mens maakt, fantastisch worstelend in de kosmos! 

Ervaring: Uitvoeren van diverse presentaties, workshops en ontmoetingen, on- en offline. Ontwerpen van documenten m.b.t. verklaringen, affidavit’s en Live Life Claim. Meerdere uitwisselingen met overheden en gemeenten, onderzoek en procesvoering m.b.t. CJIB. Onderzoek gedaan naar de besteding van mijn belastinggeld bij mijn overheid (dit rapport is verkrijgbaar). In mijn zoektocht naar onafhankelijkheid binnen onze de maatschappij zijn er nog vele uitdagingen te gaan. Ik volg 24/7 bronnen inzake soevereiniteit, autonoom zijn, common law, natural law en rechtspraak in het algemeen. Spirituele en praktische websites hoe om te gaan met politieke en sociale bewegingen in de wereld. Een continue proces om optimale sturing aan mijzelf en mijn omgeving te geven. 

 

Bewijs: Via mijn eigen beleving, netwerk en kanalen met bronvermelding zijn er vele ervaringen te vinden voor vele vragen. 

 

Over: Ik ben geboren in het schilderachtige Kampen. Na militaire dienst, een korte universitaire studie ooit eens belandt op kantoor in het bedrijfsleven. Door de jaren heen diverse coachings- en persoonlijkheidstrainingen gevolgd en uitgevoerd. Muziek was en is er altijd op de voor- en achtergrond als ondernemer en liefhebber.

 

Disclaimer: Alle teksten zijn zelf geproduceerd er rust auteursrecht op. Deze website wordt in ieder geval maandelijks geactualiseerd. Adviezen, instructies en kennisdeling worden vanuit persoonlijke ervaring gegeven. Ik functioneer niet vanuit een officiële instantie.